Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 55

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN VAN EIJS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek van Woon2018 blijkt dat Nederlanders steeds minder tevreden zijn over de buitenruimte;

overwegende dat de eisen en de financiële prikkels die worden gesteld door het Bouwbesluit en bestemmingsplannen hun impact hebben op vormgeving van woningen en woonwijken;

overwegende dat eigenschappen van woningen zoals de diepte-breedteverhouding, het bebouwingspercentage, lichtinval, geluidsdemping en de buitenruimte effect hebben op de tevredenheid over woningen en woonwijken;

verzoekt de regering om het PBL, Cra of een ander onderzoeksbureau een breed onderzoek te laten doen naar de oorzaken dat Nederlanders steeds minder tevreden zijn over de buitenruimte en om hierbij de eisen en de financiële prikkels die aan woningen worden gesteld door het Bouwbesluit en bestemmingsplannen en hun impact op de tevredenheid over woningen en woonwijken te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Van Eijs