Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 53

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat starters geen ervaring hebben in het kopen van woningen;

overwegende dat ongeveer 60% van de starters de kosten koper niet kan betalen;

overwegende dat er meerdere mogelijkheden zijn om starters te ondersteunen zoals de voorlopige teruggave van de kosten-koperaftrek en de starterslening van de SVn;

verzoekt de regering, om een voorlichtingscampagne te beginnen waarbij starters actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden die zij als starters op de woningmarkt hebben, zoals de voorlopige teruggave van de kosten-koperaftrek en de starterslening van de SVn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Ronnes