Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 52

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN EDGAR MULDER EN KOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huurders worden geconfronteerd met huurverhoging na huurverhoging;

overwegende dat huurders snakken naar huurverlaging;

verzoekt de regering, de huren in de corporatiesector te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Kops