Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 51

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN EDGAR MULDER EN KOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de afschaffing van de gasaansluitplicht een absurd onderdeel van de klimaatwaanzin is;

constaterende dat de afschaffing van de gasaansluitplicht leidt tot vertragingen en hogere kosten bij de bouwopgave;

verzoekt de regering de afschaffing van de gasaansluitplicht terug te draaien en een streep te zetten door alle andere klimaatgerelateerde duurzaamheidseisen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Kops