Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 45

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 45 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEN BOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Binnenlandse Zaken goede stappen zet om het uitdaagrecht wettelijk te verankeren,

overwegende dat soms het overnemen van een overheidstaak onder het uitdaagrecht te hoog gegrepen is,

overwegende dat het recht op samenwerking dan een tussenvorm is waarbij inwoners het recht op samenwerking met de gemeente krijgen maar daarbij niet een taak in zijn geheel overnemen,

verzoekt de regering, het recht op samenwerking samen met de VNG nader uit te werken in een modelverordening en dit recht te stimuleren in het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Den Boer

Van der Molen

Van der Graaf