Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 103

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2020

Graag attendeer ik u op een Wob-verzoek dat is ingediend over de organisatie van het Democratiefestival van 30 en 31 augustus 2019. Het besluit op het Wob-verzoek en de openbaar gemaakte documenten zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops