Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-VI-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Verhoeven en Van Dam over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie
Dossiernummer 35300-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-VI-64
Indiener K. Verhoeven
Indiener C.J.L. van Dam
Ondernummer 64
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020; Motie; Motie van de leden Verhoeven en Van Dam over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020