Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-V-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-928123
Bijlage blg-928124
Bijlage blg-928125
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-03-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen
Dossiernummer 35300-V
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-V-64
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 64
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020; Brief regering; Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020