Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-IV-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Diertens en Groothuizen over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken
Dossiernummer 35300-IV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-IV-63
Indiener A.E. Diertens
Indiener M. Groothuizen
Ondernummer 63
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020; Motie; Motie van de leden Diertens en Groothuizen over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020