Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-A nr. 113

35 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2020

Vandaag hebben de provincie Fryslân en ik de bestuursovereenkomst «Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand» ondertekend. Hierdoor kan gestart worden met de realisatie van het project. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de regio, betrokken marktpartijen en ook uw Kamer in vervulling.

In de bestuursovereenkomst zijn de afspraken die ik vorig jaar juni met de provincie Fryslân gemaakt heb uitgewerkt. Er is in de bestuursovereenkomst gekozen voor een gefaseerde uitvoering. Dit is conform eerdere informatie aan Uw Kamer (Kamerstuk 35 300 A, nr. 88). Er wordt gestart met de vervanging van de bruggen in de A7 en de verruimen van de vaargeulen. De bruggen dienen volgens het programma van vervanging en renovatie van Rijkswaterstaat uiterlijk in 2025 te zijn vervangen. Parallel aan deze werkzaamheden wordt de marktbijdrageregeling uitgewerkt. Nadat de marktbijdrageregeling is uitgewerkt, wordt gestart met de verruiming van de sluis, zodat de verbrede sluis er – conform de planning in de bestuursovereenkomst – in 2028 kan liggen of zoveel eerder als haalbaar is.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga