Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over bestuurlijke boetes voor verhuurders die doelbewust te hoge huren vragen
Dossiernummer 35300
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-35300-22
Indiener L.F. Asscher
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Ondernummer 22
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over bestuurlijke boetes voor verhuurders die doelbewust te hoge huren vragen
Uitgiftedatum 2019-09-19
Vergaderjaar 2019-2020