Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35292-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-933278
Bijlage blg-933279
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwerpbesluit tot Wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie
Dossiernummer 35292
Dossiertitel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie
Identifier kst-35292-8
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 8
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie; Brief regering; Ontwerpbesluit tot Wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020