Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35280-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-04-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Diks over het opnemen van personele kosten
Dossiernummer 35280
Dossiertitel Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)
Identifier kst-35280-11
Indiener L.I. Diks
Ondernummer 11
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds); Motie; Motie van het lid Diks over het opnemen van personele kosten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020