Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135257 nr. 12

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 23 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de AIVD, de MIVD, de opsporingsdiensten en Defensie in bepaalde situaties gebruik mogen maken van onbekende kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken (software);

overwegende dat er daarbij voor de verschillende diensten in zekere mate verschillende regels en procedures gelden;

overwegende dat de regering de commissie-Jones heeft ingesteld, die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 evalueert;

verzoekt de regering, deze commissie, in het kader van de evaluatie, tevens te laten onderzoeken welke verbeteringen aan het bestaande kader voor het omgaan met onbekende kwetsbaarheden in software mogelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Van der Molen