Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035228 nr. 6

35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2020

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het eindverslag «(On)zichtbare invloed» dat op 25 juni jl. door de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) aan u is aangeboden (Kamerstuk 35 228, nr. 4). Op 30 juni jl. heb ik namens de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek ontvangen een kabinetsreactie te geven op het betreffende verslag ten behoeve van het verzochte debat met de regering in de Tweede Kamer.

Mijn collega’s en ik hebben met interesse kennisgenomen van dit eindverslag. De voorbereiding van de reactie zal extra tijd vergen als gevolg van de COVID-19-crisis. Wij zijn voornemens u in het najaar nader te berichten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees