Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35225-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-886480
Bijlage blg-886479
Bijlage blg-886478
Bijlage blg-886477
Bijlage blg-886476
Bijlage blg-886475
Bijlage blg-886469
Bijlage blg-886468
Bijlage blg-886467
Bijlage blg-886466
Bijlage blg-886465
Bijlage blg-886464
Bijlage blg-886463
Bijlage blg-886462
Bijlage blg-886474
Bijlage blg-886473
Bijlage blg-886472
Bijlage blg-886471
Bijlage blg-886470
Bijlage blg-886461
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35225
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht
Identifier kst-35225-3
Indiener S. Dekker
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019