Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2019 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35222-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Dossiernummer 35222
Dossiertitel Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 – Heruitgave)
Identifier kst-35222-2
Indiener Th.C. de Graaf
Indiener S.A. Blok
Ondernummer B;2
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Raad van State adviesnummer W02.19.0008/II
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 – Heruitgave); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019