Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035218 nr. 12

35 218 Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2020

Bij de behandeling van de Wet elektronische publicaties (Wep) (Kamerstuk 35 218) in uw Kamer (Handelingen II 2019/20, nr. 31, item 57) heb ik 1 januari 2021 genoemd als de beoogde datum van inwerkingtreding. Deze datum is gekozen omdat de Wep voor of tegelijkertijd met de Omgevingswet (Kamerstuk 33 962) moet ingaan. In mei van dit jaar is de ingangsdatum van de Omgevingswet een jaar opgeschoven naar 1 januari 2022. Uit een recent afgeronde herijking van de planning blijkt dat voor de implementatie van de Wep een half jaar extra nodig is, waardoor de invoering moet worden verschoven naar 1 juli 2021:

  • een vijftigtal gemeenten moet de publicatie van kennisgevingen in het elektronisch gemeenteblad nog inrichten;

  • verschillende leveranciers van vergunningensystemen moeten wijzigingen in de publicatiestandaard nog in hun applicaties verwerken;

  • er is tijd nodig om de ontwikkelde software goed te testen.

Hierbij speelt net als bij de Omgevingswet mee dat de maatregelen in verband met het Coronavirus bij verschillende partijen een negatief effect hebben op de voorbereiding.

In verband hiermee verschuif ik de inwerkingtredingsdatum van de Wep met een half jaar naar 1 juli 2021.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops