Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135216 nr. 17

35 216 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de snel oplopende ETS-prijs de noodzaak van een CO2-grensheffing met de dag groter maakt om zo Europese bedrijven te beschermen tegen valse concurrentie;

constaterende dat het Europees Parlement recent voor een voorstel voor een in 2023 in te voeren CO2-grensheffing heeft gestemd;

overwegende dat de komst van een grensheffing de mogelijkheid biedt te stoppen met het gratis uitdelen van emissierechten;

verzoekt de regering, om zich in Brussel in te zetten voor een zo snel mogelijke invoering van een eerlijke en effectieve Europese CO2-grensheffing en het in combinatie daarmee beëindigen van het gratis uitdelen van emissierechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Van Weyenberg