Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35213-Q".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aantal onderwerpen die tijdens de plenaire behandeling aan de orde zijn geweest
Dossiernummer 35213
Dossiertitel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong
Identifier kst-35213-Q
Ondernummer Q
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aantal onderwerpen die tijdens de plenaire behandeling aan de orde zijn geweest
Uitgiftedatum 2020-05-25
Vergaderjaar 2019-2020