Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35208-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota naar aanleiding van het verslag
Dossiernummer 35208
Dossiertitel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht
Identifier kst-35208-C
Ondernummer C
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht; Nota naar aanleiding van het verslag
Uitgiftedatum 2019-06-01
Vergaderjaar 2018-2019