35 200 Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN NIJBOER

Voorgesteld 6 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland volgens de Monitor Brede Welvaart 2019 laag scoort op het thema «milieu en grondstoffen»;

overwegende dat dit onder andere komt door de import van metalen en fossiele energiedragers uit ontwikkelingslanden;

overwegende dat onze welvaart niet ten koste mag gaan van de allerarmste en meest kwetsbare mensen in met name ontwikkelingslanden;

verzoekt de regering, de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden volwaardig mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Nijboer

Naar boven