Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035170 nr. 16

35 170 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2020

Op 27 januari 2020 heeft het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen plaatsgevonden. (Kamerstuk 35 170, nr. 15). Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de vragen die tijdens de screening aan betrokkene worden gesteld. Door uw Kamer is toen het signaal afgegeven dat er tijdens de screening zou worden gevraagd naar iemands politieke voorkeur.

Zoals tijdens het debat toegezegd bied ik u hierbij een afschrift aan van mijn brief aan de korpschef over dit signaal en mijn verzoek aan hem dit binnen de politieorganisatie nog eens extra onder de aandacht te brengen1.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.