Kamerstukken in dossier 35166

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Brief Kamer; Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Van Nispen over een werkgroep om de onkostenvergoedingen voor Kamerleden en de controle hierop te bezien

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van het lid Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van de leden Ziengs en Van der Molen over aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen namens het gehele parlement

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie; Motie van de leden Ziengs en Van Nispen over het in kaart brengen van onverschuldigde betaling voor verblijfkosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten (t.v.v. 35166-9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35166, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal