Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35154-P".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Handel
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-07
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA
Dossiernummer 35154
Dossiertitel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35154-P
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer P
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1078562
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023