Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35146-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-961606
Bijlage blg-961607
Bijlage blg-961608
Bijlage blg-961609
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”
Dossiernummer 35146
Dossiertitel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij
Identifier kst-35146-20
Indiener P. Blokhuis
Ondernummer 20
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Brief regering; Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”
Uitgiftedatum 2020-12-16
Vergaderjaar 2020-2021