Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35146-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Bergkamp c.s. over toegang tot Wlz voor jeugdigen op nader te bepalen datum
Dossiernummer 35146
Dossiertitel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij
Identifier kst-35146-11
Indiener V.A. Bergkamp
Indiener E.J. Slootweg
Indiener L.A. de Lange
Indiener J.S. Voordewind
Ondernummer 11
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. over toegang tot Wlz voor jeugdigen op nader te bepalen datum
Uitgiftedatum 2019-06-25
Vergaderjaar 2018-2019