Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35133-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-871773
Bijlage blg-871774
Bijlage blg-871775
Bijlage blg-871776
Bijlage blg-871777
Bijlage blg-871778
Bijlage blg-871779
Bijlage blg-871780
Bijlage blg-871781
Bijlage blg-871782
Bijlage blg-871783
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-02-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35133
Dossiertitel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)
Identifier kst-35133-3
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 3
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019