Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35130-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35130-(R2119)
Dossiertitel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
Identifier kst-35130-3
Indiener S.W. Sjoerdsma
Indiener L.F. Asscher
Indiener L. van Raan
Indiener M.J. van Rooijen
Indiener F. Azarkan
Ondernummer 3
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting
Uitgiftedatum 2019-01-29
Vergaderjaar 2018-2019