Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35124-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-947537
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Dossiernummer 35124
Dossiertitel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
Identifier kst-35124-18
Indiener H.M. de Jonge
Ondernummer 18
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden); Brief regering; Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021