Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35112-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-01-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede nota van wijziging
Dossiernummer 35112
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
Identifier kst-35112-16
Indiener B.A.W. Snels
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 16
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2020-2021