Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935104 nr. 15

35 104 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 10 september 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 64a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het bevoegd gezag bewaart de fusie-effectrapportage gedurende een periode van tien jaren.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 53f een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het bevoegd gezag bewaart de fusie-effectrapportage gedurende een periode van tien jaren.

III

In artikel III, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 66a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het bevoegd gezag bewaart de fusie-effectrapportage gedurende een periode van tien jaren.

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra de verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om de fusie-effectrapportage voor een periode van tien jaar te bewaren. Dit heeft als doel het parlement en het kabinet zicht te geven op fusiebewegingen in het funderend onderwijs. De informatie kan worden gebruikt om het proces van onderwijsfusies te monitoren en te evalueren.

Kwint