Kamerstukken in dossier 35104

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Amendement; Amendement van het lid Kwint over het melden van de fusie en het overleggen van de fusie-effectrapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over het borgen van risico's van schaalvergroting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Motie; Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over aanscherping van de regelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 9 over structureel overleg met de MR

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 7 over een evaluatiebepaling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Amendement; Amendement van het lid Kwint over het bewaren van de FER

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Westerveld over voor- en nadelen van verschillende schaalgrootten (t.v.v. 35104-11)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35104, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal