Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935104 nr. 14

35 104 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 9 september 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Aan hoofdstuk III wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 188e. Evaluatie in verband met het afschaffen van de fusietoets

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet van (...) tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (Stb. ...) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 64a in de praktijk. Onze Minister kan vervolgens telkens na drie jaar een verslag aan de Staten-Generaal zenden over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 64a in de praktijk.

II

Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

Na artikel 123c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 123d. Evaluatie in verband met het afschaffen van de fusietoets

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet van (...) tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (Stb. ...) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 53f in de praktijk. Onze Minister kan vervolgens telkens na drie jaar een verslag aan de Staten-Generaal zenden over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 53f in de praktijk.

III

Aan artikel III wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Na artikel 173d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 173e. Evaluatie in verband met het afschaffen van de fusietoets

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet van (...) tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (Stb. ...) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 66a in de praktijk. Onze Minister kan vervolgens telkens na drie jaar een verslag aan de Staten-Generaal zenden over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 66a in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat binnen drie jaar na de afschaffing van de fusietoets onder andere het opstellen van fusie-effectrapportages in het primair en voortgezet onderwijs wordt geëvalueerd. Indien noodzakelijk vindt vervolgens telkens na drie jaar nogmaals een evaluatie plaats. Hiermee kan de Kamer een vinger aan de pols houden als het gaat om schaalvergroting in het funderend onderwijs.

Kwint