Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35092-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nadere memorie van antwoord
Dossiernummer 35092
Dossiertitel Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35092-E
Ondernummer E
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee); Nadere memorie van antwoord
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2020-2021