Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35060-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35060
Dossiertitel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
Identifier kst-35060-3
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 3
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2018-2019