Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35049-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35049
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma
Identifier kst-35049-3
Indiener R. Raemakers
Ondernummer 3
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting
Uitgiftedatum 2018-10-02
Vergaderjaar 2018-2019