Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135042 nr. M

35 042 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

35 453 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

M1 MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 2 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de wijziging van de grondslag van de indexering door het nieuwe artikel 2.148a Mediawet tot een bezuiniging op het budget van de Publieke Omroep zal leiden,

Overwegende dat deze structurele bezuiniging op de Publieke Omroep ongewenst is in het licht van de uitdagingen voor de Publieke Omroep in het snel veranderende medialandschap,

Verzoekt de regering deze bezuiniging te compenseren en net als in voorgaande jaren het volledige bedrag aan indexatie toe te kennen aan de NPO,

Verzoekt de regering om voorbereidingen te treffen om een nieuwe grondslag voor indexatie te ontwikkelen die ook rekening houdt met teruglopende Ster-inkomsten,

Verzoekt het parlement hierover te informeren voor 1 april 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Veldhoen

Janssen

Raven


X Noot
1

Letter M heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 042.