Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135042 nr. L

35 042 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

35 453 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

L1 MOTIE VAN HET LID A.J.M. VAN KESTEREN C.S.

Voorgesteld 2 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • benoemings- schorsings- en ontslagprocedures los moeten staan van politieke beïnvloeding;

  • het voorliggende wetsvoorstel mogelijke politieke beïnvloeding van de journalistieke norm en programmering niet geheel kan voorkomen.

Verzoekt de regering om:

  • te onderzoeken in hoeverre de journalistieke norm en programmering bij de NPO daadwerkelijk een afspiegeling zijn van alle in de samenleving levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

A.J.M. van Kesteren

Faber-Van de Klashorst

Van Strien

Bezaan

Van Hattem

Dessing

Pouw-Verweij


X Noot
1

Letter L heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 042.