Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 15

35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 30 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 7.3, onderdeel S, vervalt.

II

Artikel 7.4, onderdeel I, vervalt.

III

Artikel 7.5, onderdeel B, vervalt.

Toelichting

Dit amendement voorziet in het ongedaan maken van de voorgestelde verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019, per 1 januari 2020 en per 1 januari 2021. De tarieven van de vennootschapsbelasting blijven als gevolg van dit amendement derhalve gehandhaafd op 20% voor winsten tot en met € 200.000 en 25% voor winsten van meer dan € 200.000.

De afgelopen decennia is het vpb-tarief steeds verder verlaagd. In 1980 was het hoge tarief 48%, in 1990 35% en sinds 2011 bedraagt het 25%. Ondanks het feit dat wij nu al een lager vpb-tarief hebben dan onze buurlanden, is het kabinet voornemens om het hoge tarief te verlagen van 25% naar 20,5% en het lage tarief van 20% naar 15%. Dit amendement zorgt ervoor dat deze fiscale race naar de bodem niet verder doorgevoerd wordt. Het amendement levert structureel € 4,1 miljard euro op. Dit kan worden ingezet ter dekking van andere amendementen.

Snels