Kamerstukken in dossier 35028

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020); Amendement; Amendement van de leden Beckerman en Leijten over het verlagen van de verhuurderheffing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de regels voor het terugnemen van achteraf bezien onterecht genoten innovatieboxvoordelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019); Amendement; Amendement van het lid Kwint over verhoging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019); Amendement; Amendement van het lid Snels over het ongedaan maken van de verlaging van de tarieven vennootschapsbelasting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019); Amendement; Amendement van het lid Snels over het aanpassen van het effectieve tarief van de innovatiebox

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019); Amendement; Amendement van het lid Snels over het gebruik kunnen maken van een fiscale tegemoetkoming voor research en development door publieke kennisinstellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35028, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal