Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935028 nr. 10

35 028 Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN LEIJTEN

Ontvangen 24 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, onderdeel S, wordt in de tabel, kolom IV, «24,3%» vervangen door «25,3%».

II

In artikel 7.4, onderdeel I, wordt in de tabel, kolom IV, «23,9%» vervangen door «24,9%».

III

In artikel 7.5, onderdeel B, wordt in de tabel, kolom IV, «22,25%» vervangen door «23,25%».

IV

In artikel 7.9 wordt «0,561%» vervangen door «0,411%».

Toelichting

Dit amendement verlaagt de verhuurderheffing, die geheven wordt bij verhuurders van sociale huurwoningen zoals woningcorporaties. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om een investeringsfonds op te richten om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Iedereen verdient een betaalbaar dak boven zijn hoofd. Maar er heerst woningnood, er zijn lange wachttijden in delen van het land voor sociale huurhuizen en de huizenprijzen rijzen de pan uit. Dit moet en kan anders.

Als dekking wordt slechts 1% meer winstbelasting gevraagd van grote bedrijven en multinationals. Het tarief van de tweede schijf in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vpb) wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 24,3% naar 25,3%. Ook voor de komende jaren wordt de Vpb structureel aangepast om de verlaagde verhuurderheffing te dekken. De opbrengst wordt gebruikt voor een verlaging van het tarief van de verhuurderheffing zodat betaalbare huizen gebouwd kunnen worden.

Beckerman Leijten