Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35026-Q".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-09-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van Financiën over de aanpassing van box 3
Dossiernummer 35026
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)
Identifier kst-35026-Q
Ondernummer Q
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief van de staatssecretaris van Financiën over de aanpassing van box 3
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019