Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201935010 nr. I

35 010 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

I MOTIE VAN HET LID VAN GURP C.S.

Voorgesteld 9 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mensen onterecht geen kindgebonden budget hebben ontvangen;

constaterende, dat gedupeerden dit budget alsnog zullen ontvangen;

constaterende, dat deze nabetaling geen effect heeft op het toetsingsinkomen voor de andere toeslagen,

constaterende, dat deze nabetaling na ontvangst wel meetelt voor het vermogen;

van mening, dat het onwenselijk is dat gedupeerden door deze nabetaling gekort worden op een andere uitkering;

verzoekt de regering, zorg te dragen dat de nabetaling geen negatief effect zal hebben op andere uitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gurp

Sent