Kamerstukken in dossier 35010

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van toezeggingen bij de behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35010, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Belastingdienst; Brief van de staatssecretaris van Financiën over deelrapport 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 31066, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (134 kB)

  Bijlage 1 Brief aan de Tweede Kamer van 11 november 2019 over deelrapport 1 van het IBO Toeslagen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-11-2019 2019-2020 31066, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3503 kB)

  Bijlage 2 Eenvoud of maatwerk: Uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel (IBO Toeslagen Deelonderzoek 1, 198 pag.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-11-2019 2019-2020 31066, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2283 kB)

  Bijlage 3 Weging op de Hand (uitvoeringstoets over de verbetervoorstellen voor de systematiek van het toeslagenstelsel, bijlage 9 bij het deelrapport 1 van het IBO Toeslagen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-11-2019 2019-2020 31066, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (467 kB)

  Bijlage 4 Burgerperspectief op het toeslagenstelsel (MARE, bijlage 10 bij het deelrapport 1 van het IBO Toeslagen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-11-2019 2019-2020 31066, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Brief aan de staatssecretaris van SZW over de toezegging om geïnformeerd te worden over de voortgang van de hersteloperatie naar aanleiding van de omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35010, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35010, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie inzake ambtshalve toekenning kindgebonden budget

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35010, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Motie; Motie van de leden Leijten en Kwint over niet verrekenen van het toegekende kindgebonden budget met toeslagschulden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35010, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal