Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-XV-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit
Dossiernummer 35000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-XV-41
Indiener A.D. Wiersma
Indiener E.E.W. Bruins
Ondernummer 41
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019; Motie; Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019