Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-XV-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-862798
Bijlage blg-862799
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 van de Inspectie SZW
Dossiernummer 35000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-XV-10
Indiener T. van Ark
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019; Brief regering; Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 van de Inspectie SZW
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019