Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-XIV-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling
Dossiernummer 35000-XIV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-XIV-91
Indiener R. Bisschop
Ondernummer 91
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019