Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 100

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2019

Op 7 september 2018 heb ik u het rapport «Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen» aangeboden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op 6 september 2018 heeft gepubliceerd (Kamerstuk 34 775 X, nr. 140).

Hierbij bied ik u de beleidsreactie aan op dit rapport waarin Defensie reageert op de drie aanbevelingen van de OvV1.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl