Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-VI-103".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Buitenweg c.s. over een actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland
Dossiernummer 35000-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-VI-103
Indiener K.M. Buitenweg
Indiener J. van Wijngaarden
Indiener V.A. Bergkamp
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 103
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Buitenweg c.s. over een actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019